جلسه ی رأی گیری برای تشکیل هیئت امناء جامعه ی اسلامی امام حسین علیه السلام در روز پنجشنبه ۲۹ آگوست ۲۰۱۳ در ادمونتون تشکیل گردید. از میان ۹۰ رأی مأخوذه، هیئتی ۸ نفر که دارای بیشترین رأی بودند انتخاب شدند. اعضای کنونی و پیشین هیئت امناء مرکز عبارتند از:

 

اعضای کنونی:

1.  آقای علی‌ ذاکر حقیقی‌ (از 2013)

2.  خانم زهره صباغی (از 2013)

3.  آقای حمیدرضا نمسه چی (از 2017)

4.  آقای رضا کشاورزی (از 2019)

5.  خانم نجمه صمدی (از 2021)

6.  خانم نفیسه سنگ نورپور  (از 2021)

7. آقای محمد‌حسین روحی (از 2021)

 

اعضای پیشین:

- آقای اسامه العطار (از 2013 تا 2021)

- آقای علیرضا سیمچی (2013 تا 2016)

- آقای حسین تقدس (2013 تا 2014)

- آقای میلاد یاوری (2014 تا 2017)

- آقای میثم نوری (2014 تا 2017)

- آقای محمد کارخانه (2013 تا 2018)

- آقای سعید احمدیار (2013 تا 2019)

- خانم بدرالملوک فرقانی (2017 تا 2020)

- آقای محمدمهدی بدیع الزمان (2013 تا 2014 - 2017 تا 2020)

-آقای سعیدرضا طوقی (از 2019 تا 2021)

- آقای پوریا رمضی (از 2020 تا 2021)

 

 

صورت جلسات:

هیئت امنا جلسات خود را با دستور جلسات مشخص تشکیل داده و شرح تصمیمات هر جلسه را در قالب صورت جلسات در دفاتر خود مستند و بایگانی می نماید. در صورت تمایل و با هماهنگی با یکی از اعضای هیئت امنا، هریک از عزیزان علاقمند می توانند با مراجعه به مرکز به صورت جلسات دسترسی داشته باشند.